Komt er extra verkeer in de Steenbakkerij- en Callebeekstraat? Waar ligt de ontsluitingsweg juist? Komt deze naast Hemixveer te liggen?