Op welke manier houden jullie rekening met duurzaamheid?

We streven ernaar om volledig fossielvrij te werken en maken maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen in onze nieuwe ontwikkeling. De gebouwen zullen verwarmd worden met geothermische energie, dankzij een BEO-veld (boorgat energieopslag) en water-water warmtepompen. Daarnaast implementeren we duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, laadpalen voor elektrische voertuigen en groendaken. Op deze manier leggen we de focus op toekomstbestendig bouwen, met het oog op een duurzame leefomgeving voor de lange termijn. 

Binnen de nieuwe ontwikkeling wordt ook sterk ingezet op circulair watergebruik, ondanks de extra uitdagingen als gevolg van de sanering. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de waterhuishouding van de ruimere omgeving. Door regenwaterafvoer uit de Heuvelstraat af te tappen, voorzien we het ecologische landschapspark van een duurzame waterbron en ontlasten we de Grote Struisbeek. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer gebruik van water, terwijl we tegelijkertijd de natuurlijke ecosystemen in stand houden en versterken.