Hoeveel nieuwe bomen planten we aan?

Voor de saneringswerken dienden enkele boszones gerooid te worden, deze bomen zullen ter plaatse gecompenseerd worden. Een perceel van ruim 5.000 vierkante meter – ongeveer het formaat van een voetbalveld – wordt hiervoor volledig beplant met nieuwe bomen. De aanplanting daarvan wordt momenteel voorzien tijdens het plantseizoen van 2025-2026, na afronding van de saneringswerken. Voor de aanplant zal gekozen worden om een breed scala aan inheemse soorten toe te passen. Het bos zal onderdeel worden van het grote park van ruim 8 hectare. In de hoek van de site bij de Steenbakkerijstraat blijft de bestaande boszone behouden.