Worden er extra inspanningen getroffen om fietsgebruik te stimuleren?

We hanteren het principe van ‘fietsvriendelijk ontwerp’ om dit te realiseren. Duurzame mobiliteit en de fiets spelen een een belangrijke rol bij het ontwerp van de nieuwe plannen. We willen ervoor zorgen dat het gemakkelijk en aangenaam is om met de fiets te komen, zowel op recreatief als functioneel vlak. 

Op de fietspaden primeren veiligheid en comfort. Binnen de nieuwe wijk zullen we een omgeving creëren die vriendelijk is voor voetgangers en fietsers, goede zichtbaarheid is overal gegarandeerd. De fietspaden worden aangelegd met vlakke materialen waardoor een comfortabel en veilig fietsoppervlak wordt bekomen. 

Bij het ontwerpen van de toekomstige gebouwen zorgen we voor voldoende fietsenstallingen die gemakkelijk bereikbaar zijn. Openbare fietsenstallingen worden geplaatst bij belangrijke plekken in de buurt. We zorgen ook voor voldoende ruimte voor bakfietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Zo willen we het gebruik van de fiets aanmoedigen en een fietsvriendelijke omgeving creëren.