Waar komen de toegangswegen tot de site?

De toegangsweg tot de eerste fase van de herontwikkeling komt ten noorden van het nieuwe woonzorgcentrum, halverwege het kruispunt van de Heuvelstraat met de Steenbakkerijstraat en de Heuvelstraat en de Delvauxstraat. De afwikkeling van het verkeer binnen de site zal gebeuren door middel van een kamstructuur met tweerichtingsverkeer. De kamstructuur wordt volledig ingericht als woonerf waar de wagen te gast is. Dit zorgt ervoor dat de snelheden overal beperkt blijven, met fietsers en voetgangers die absolute voorrang hebben.