Hoe wordt er omgegaan met droogte?

Ook droogte is een belangrijk onderwerp waar we in detail naar kijken. Om het grote park van bijna 8 hectare van water te voorzien, gaan we het regenwater van de nabijgelegen Heuvelstraat niet meer laten weglopen in de Grote Struisbeek. In plaats daarvan gaan we dit regenwater samen met het hemelwater van de nieuwe wijk verzamelen om het park te voeden. Een grote landschappelijke waterbuffer en een fijnmazig netwerk van grachten met slimme sturing zullen het water verzamelen, bufferen en herverdelen over de alle groenzones.  

Er zal ook een systeem voor het hergebruiken van grijs water geïmplementeerd worden op de site. Dit systeem haalt afvalwater van baden, douches, wastafels en wasmachines op en zuivert het, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Op die manier dragen ook de toekomstige bewoners bij aan het hergebruik van water. 

Dit vernieuwende initiatief op vlak van watercirculariteit kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat bekend staat als de Blue Deal met als doel om waterschaarste en droogte tegen te gaan. Met de Blue Deal willen we minder verharding, meer vernatting en zoveel mogelijk hergebruik van water realiseren. Het consortium Park Aan de Stroom werkt samen met Aquafin en de Gemeente Hemiksem aan dit project. De toekenning van een subsidie voor dit project is een erkenning van deze goede en innovatieve aanpak om deze plek te veranderen in een duurzame woonwijk.