Wanneer kunnen we verwachten dat de bouwwerkzaamheden beginnen en wanneer kunnen we de eerste bewoners verwachten in het project?

Pas als de saneringswerken volledig zijn afgerond starten de effectieve bouwwerken. Ook daar kunnen we momenteel nog geen exacte startdatum voor geven maar wanneer alles normaal verloopt verwachten we dat de eerste bewoning mogelijk zal zijn tegen eind 2027. De commercialisatie van het project wordt verwacht voorjaar 2025.