VEEL GESTELDE VRAGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

START VAN DE WERKEN

 • Jullie omschrijven jullie zelf als “groen woonproject” maar gaan dan wel bomen kappen. Is dat niet tegenstrijdig?

  Vandaag zijn we gestart met de voorbereidende werken voor de herontwikkeling van de volledige Oude Bekaertsite. Dit is een noodzakelijke stap om de saneringswerken aan het terrein te kunnen aanvatten. Het beperkte groen dat de huidige betonvlakte omzoomt, ruimt baan voor een perceel van 5.000 vierkante meter – ongeveer het formaat van een voetbalveld – vol nieuwe bomen. De aanplanting daarvan zal tijdens het plantseizoen van 2023 gebeuren. Later wordt deze zone uitgebreid tot een park van ruim 8 hectare.

 • Welke garantie is er dat de ontbossing uiteindelijk zal resulteren in meer groen in het dorp?

  Deze voorbereidende werken kaderen in Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg dat opgemaakt werd door de gemeente Hemiksem. Daarin is beslist dat het groen dat – ter voorbereiding van de saneringswerken – verdwijnt volledig heraangelegd zal worden. De verwijderde bomen zullen onder meer gecompenseerd worden door het aanplanten van nieuwe bomen op een perceel van meer dan 5.000 vierkante meter. Dit komt ongeveer overeen met de grote van een voetbalveld en zal gebeuren tijdens het plantseizoen van 2023. Op langere termijn wordt de aanplanting sterk uitgebreid en zal er een groen park gecreëerd worden van ruim 8 hectare, onvergelijkbaar met de huidige betonvlakte die omringd is met beperkt groen.

 • Welke impact zullen buurtbewoners ondervinden van deze werken?

  Zoals bij alle werken zal er mogelijk wat geluids- en verkeersoverlast zijn voor de buurtbewoners. We beseffen dit en daarom trachten we de hinder zoveel mogelijk tot een minimum te beperken en de buurtbewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 • Kunnen jullie al meer info geven over de nieuwe invulling van de site?

  Recent werden de terreinen van de oude Bekaertsite verkocht aan een consortium van projectontwikkelaars. De bedoeling is om van deze verloederde, ontoegankelijke en verharde site een nieuwe, groene en duurzame woonwijk aan de Schelde te maken.

 • BUURTCOMMUNICATIE

 • Hoe brengen jullie de buurtbewoners op de hoogte van de werken?

  De nieuwe eigenaars van de Oude Bekaertsite hechten veel belang aan een open dialoog met de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbende partijen. We vinden het belangrijk om te zorgen dat we voldoende bereikbaar zijn voor alle grieven en/of bezorgdheden. Iedereen kan ons altijd contacteren via de contactpagina op de website en dan proberen we zo juist en snel mogelijk een antwoord te bieden. Binnenkort wordt er ook nog een infomoment ingepland.

 • Zal er veel hinder zijn voor de buurtbewoners tijdens deze werken?

  Zoals bij alle werken zal er mogelijk wat geluids- en verkeersoverlast zijn voor de buurtbewoners. We beseffen dit en daarom trachten we de hinder zoveel mogelijk tot een minimum te beperken en de buurtbewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 • Gaan deze werken een impact hebben op de lokale mobiliteit?

  We proberen de verkeersoverlast zoveel mogelijk tot een minimum te herleiden en zetten volop in op de mogelijkheden die de nabijheid van de Schelde geeft op vlak van transport.

 • Hoe lang gaan de werken in totaal duren? Wat is de concrete start- en einddatum?
  Wordt er in verschillende fasen gewerkt?

  De voorbereidende werken starten op 7/02/22 en zullen afgerond zijn tegen 1/03/22. De start van de effectieve saneringswerken kan pas gecommuniceerd worden na het toekennen van de opdracht aan een aannemer.  Vandaag is de openbare aanbesteding is haar laatste fase. De uitkomst is voor weldra. Eens die gekend is, zal de startdatum gecommuniceerd worden.

 • INFOMOMENT: GEEF ME EEN SEINTJE

  Ik wil graag een uitnodiging ontvangen
   Door je contactgegevens achter te laten en op ‘verzenden’ te drukken, geef je toestemming dat we je op de hoogte mogen houden over de geplande werken op de Oude Bekaertsite. Hiermee stem je in met onze privacyverklaring. Je kan je op elk moment afmelden.

   STEL EEN VRAAG
    Door je contactgegevens achter te laten en op ‘verzenden’ te drukken, geef je toestemming dat we je op de hoogte mogen houden over de geplande werken op de Oude Bekaertsite. Hiermee stem je in met onze privacyverklaring. Je kan je op elk moment afmelden.


    STEL EEN VRAAG


     Door je contactgegevens achter te laten en op ‘verzenden’ te drukken, geef je toestemming dat we je op de hoogte mogen houden over de geplande werken op de Oude Bekaertsite. Hiermee stem je in met onze privacyverklaring. Je kan je op elk moment afmelden.

     Enquire now

     Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.