Hoeveel verharding is er vandaag? Hoeveel zal er zijn in de toekomst? 

In het verleden was de site bijna volledig verhard, goed voor zo’n kleine 20.000 m² betonverharding. Het nieuwe plan streeft echter naar aanzienlijke ontharding en voorziet onder andere in de aanleg van een park van bijna 8 hectare. In totaal wordt er ruim 11 hectare aan groene ruimte gerealiseerd.

Om deze transformatie te realiseren, zal de bestaande betonverharding worden opgebroken en ter plaatse worden vermaald. Dit puin zal vervolgens worden hergebruikt als drainagelaag voor de sanering, waardoor we niet alleen bijdragen aan de vergroening van de site, maar ook aan een duurzaam hergebruik van materialen.