Hoever staat het met de saneringswerken?

De saneringswerken op de Bekaertsite zijn volop aan de gang. In het najaar van 2023 werd aan de site een tijdelijke laad- en loskade gebouwd. Om de impact van het werftransport op de lokale wegen maximaal te beperken, wordt de aanvoer van materialen zoveel mogelijk per schip georganiseerd.
Om de kruising met de fietsers en voetgangers langs de Scheldeboorden veilig te laten verlopen werd er een fietstunnel gebouwd.

Verder is er een weinig doorlatende verticale wand geplaatst rondom de site. Deze sluit aan tot in de Boomse klei en zorgt voor de verticale inkapseling van het terrein. In het najaar werd tevens in de noordwestelijke hoek van het terrein alle verontreinigde materiaal afgegraven tot de Boomse klei en vervangen door propere aanvulgrond.

De komende maanden wordt het terrein geprofileerd en worden de verschillende beschermingslagen aangebracht. Dit zijn een kleilaag, drainagelaag en daar bovenop een grondlaag. De materialen die daarvoor nodig zijn worden gespreid in de tijd aangevoerd. Een deel van de klei en de grond ligt reeds op de site gestockeerd om binnenkort te worden toegepast. De klei wordt aangevoerd per schip via de Schelde, deze oplossing zal ervoor zorgen dat we op het einde van de saneringswerken in totaal
het verkeer van zo’n 50.000 vrachtwagens uitsparen.

In het voorjaar staat ook een breekcampagne gepland om opgebroken materialen te verwerken tot puingranulaten, die worden gebruikt voor de aanleg van de drainagelaag.