Zijn jullie voorbereid mocht er PFAS/PFOS aangetroffen worden, hoe pakken jullie dat dan aan?

Gezien de inkapseling van de vervuilde grond enerzijds en de bijkomende analyses van de extern aangevoerde grond anderzijds, kunnen wij met grote zekerheid zeggen dat er geen PFOS/PFAS aanwezig is op deze site. Omdat we begrip hebben voor het feit dat er momenteel behoefte is aan absolute zekerheid en veiligheid, zullen we daarom op geregelde tijdstippen controles blijven uitvoeren. Daarnaast houden we regelmatig overleg- en evaluatiemomenten met de gemeente, met wie we een directe communicatielijn hebben over de ontwikkeling en de sanering van de site.