Zal het fietspad langs de Schelde toegankelijk blijven tijdens de werken?

Het fietspad zal open blijven gedurende de werken. Indien er interferentie is met de werf zullen de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden.