Welke maatregelen worden er genomen na afbraak van de betonplaat, want dan zal de verontreiniging een tijdje ‘bloot’ liggen. Hoe wordt er op dat moment voor gezorgd dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de buurtbewoners?

De aanwezige verontreinigingen op het terrein zijn niet vluchtig. Men kan enkel blootgesteld worden aan de verontreiniging als men rechtstreeks in contact komt met de verontreinigde bodem of grondwater op het terrein. Ook na afbraak van de betonplaat is er buiten de werfomheining geen contact mogelijk. Voor de buurtbewoners zijn er dus geen gezondheidsrisico’s, werknemers op het terrein worden beschermd door het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.
Bovendien wordt de verontreinigde bodem zo snel mogelijk na de opbraak van de verharding afgedekt. Zolang de bodem bloot ligt, zullen stofbeheersingsmaatregelen genomen worden.