Welke garantie is er dat de ontbossing uiteindelijk zal resulteren in meer groen in het dorp?

Deze voorbereidende werken kaderen in Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg dat opgemaakt werd door de gemeente Hemiksem. Daarin is beslist dat het groen dat – ter voorbereiding van de saneringswerken – verdwijnt volledig heraangelegd zal worden. De verwijderde bomen zullen onder meer gecompenseerd worden door het aanplanten van nieuwe bomen op een perceel van meer dan 5.000 vierkante meter. Dit komt ongeveer overeen met de grote van een voetbalveld en zal gebeuren tijdens het plantseizoen van 2023. Op langere termijn wordt de aanplanting sterk uitgebreid en zal er een groen park gecreëerd worden van ruim 8 hectare, onvergelijkbaar met de huidige betonvlakte die omringd is met beperkt groen.