Wat is de status van de bouwplannen in relatie tot de verkavelingsvergunning?

Deze aanvraag voor de verkavelingsvergunning staat los van de bouwplannen. Vandaag kunnen we dus nog geen informatie geven over architectuur, inplanting van gebouwen, invulling, … Dat komt pas aan bod in een volgende fase wanneer we de omgevingsvergunning voor de gebouwen aanvragen. Achter de schermen wordt er wel al volop gewerkt aan deze bouwplannen. Eens deze concreet zijn, zal er een infomarkt georganiseerd worden waarop deze plannen zullen toegelicht worden.