Wat bedoelen jullie met de creatie van een “sarcofaag”?

Het principe van werken met een sarcofaag wil zeggen dat de verontreinigde grond wordt ingekapseld in een ontoegankelijk, waterdicht en geïsoleerd omhulsel bestaande uit een ondoorlatende wand tot in de natuurlijke klei en een horizontale afdekking met ondoorlatend materiaal. Het terrein zal na het bouwen van de sarcofaag ‘opgehoogd’ worden om aansluiting te krijgen met de bestaande omgeving.
Zo is rechtstreeks contact met de verontreinigde bodem totaal uitgesloten. Deze werkwijze laat dan ook toe om opnieuw een gezonde leefomgeving te creëren voor permanente bewoning.