Wanneer gaan jullie starten met de sanering van die site?

Er zal gestart worden met de sloopwerken, het uitbreken van de grote betonplaat. Vanaf begin 2023 starten de graaf- en inkapselingswerken. Het einde van de saneringswerken is voorzien in de zomer van 2024.