Waar gaat de verkavelingsaanvraag juist over?

De aanvraag omvat de omgevingsvergunning voor de verkaveling van een deel van de gronden en de aanleg van het centrale parkgebied, de parkdreven en ontsluitingswegen. De parkdreven zullen de nieuwe verbinding vormen tussen de Heuvelstraat en de Schelde. De heraanleg van de Scheldeboorden is nog niet opgenomen in deze aanvraag en zal pas later worden aangevraagd.