Vanwaar komen de aanvulgronden en hoe worden deze gecontroleerd?

Op heden liggen nog niet alle aan te voeren grondstromen voor het terrein vast. De gronden zullen voorafgaandelijk gecontroleerd zijn d.m.v. een milieuhygiënisch onderzoek (= Technisch Verslag) en dienen geattesteerd (= conformverklaring) te zijn door een erkende bodembeheerorganisatie (Grondbank / Grondwijzer). Bijkomend heeft de bouwheer voorzien om controle-analyses van de aangeleverde gronden te laten uitvoeren. De regelgeving voor grondverzet zal dus nauw gevolgd worden.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.