Hoe lang gaan de werken in totaal duren? Wat is de concrete start- en einddatum?
Wordt er in verschillende fasen gewerkt?

De voorbereidende werken starten op 7/02/22 en zullen afgerond zijn tegen 1/03/22. De start van de effectieve saneringswerken kan pas gecommuniceerd worden na het toekennen van de opdracht aan een aannemer.  Vandaag is de openbare aanbesteding is haar laatste fase. De uitkomst is voor weldra. Eens die gekend is, zal de startdatum gecommuniceerd worden.