Over welke vorm van verontreiniging spreken we op deze site? Moeten de buurtbewoners zich zorgen maken?

Deze site is gekenmerkt door overwegend historische vervuiling. In de voormalige steenbakkerijen op de site werd natuurlijke klei ontgonnen om bakstenen, tegels, enz. te bakken. Deze kleiputten werden door de loop der jaren opnieuw opgevuld met afvalmaterialen van de verschillende industrieën die later op de site waren gevestigd. Buurtbewoners moeten zich echter geen zorgen maken, want de uitvoering van de saneringswerken wordt zeer nauwlettend opgevolgd door een onafhankelijk erkend bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator die bijzonder strikte veiligheidsprotocollen hanteren en permanente metingen uitvoeren.