OVAM is aangesteld als verantwoordelijke, omdat er gesproken wordt van heel vervuilde grond. Wat betekent dit concreet?

OVAM is het Vlaams Agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en bodemsaneringen in Vlaanderen. Alle bodemsaneringen in Vlaanderen worden gerapporteerd aan en gecontroleerd door OVAM. Na de stopzetting van de activiteiten op de site van de firma Bekaert in 2009, werd een grootschalig en uitvoerig bodemonderzoek gedaan. De aanwezig bodemverontreiniging is ook historisch geanalyseerd. Daaruit bleek 80% van de vervuiling terug te leiden naar de vorige industrieën, en dus historisch te zijn en 20% ten gevolge van de activiteiten van Bekaert. De historische verontreiniging wordt ambtshalve door OVAM gesaneerd waardoor de sanering in nauw overleg met OVAM uitgevoerd worden. Het bestek en de vergunning hiervoor werden door OVAM nagekeken.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.