Om welke vervuiling gaat het concreet?

Er is een lokale grondwaterverontreiniging aanwezig met zware metalen, verlaagde pH en verhoogde geleidbaarheid binnen de zone waar de klei ontgonnen is. De zware metalen in het grondwater zijn afkomstig uit de gronden waarmee in het verleden de kleiputten werden opgevuld. Lokaal en in mindere mate is tevens een verontreiniging met minerale olie en PAK’s in de bodem aanwezig.
Ter hoogte van de appartementsgebouwen, die gedeeltelijk op de opgevulde kleiputten gebouwd zijn, is een beperkte verontreiniging met zware metalen in grond en grondwater en minerale olie en PAK’s in de grond aanwezig.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.