Moeten buurtbewoners vrezen dat er schadelijke stoffen vrijkomen bij de saneringswerken?

Veiligheid en gezondheid zijn onze eerste prioriteit, voor onze medewerkers, buurtbewoners en de toekomstige bewoners. De saneringswerken die zullen worden uitgevoerd, zijn dan ook onderhevig aan de strengste veiligheidsprotocollen. Daarbij wordt permanent gemonitord of er schadelijke stoffen vrijkomen. De historisch vervuilde grond wordt niet bovengehaald en weggevoerd, maar wordt door middel van een veilige procedure ingekapseld en hermetisch afgeschermd onder de grond. De aanwezige verontreinigingen zijn niet vluchtig. Men kan enkel blootgesteld worden aan de verontreiniging als men rechtstreeks in contact komt met de verontreinigde bodem op het terrein. Buurtbewoners worden dus niet blootgesteld aan schadelijke stoffen. De werknemers op het terrein worden beschermd door het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.