Gaan deze werken een impact hebben op de lokale mobiliteit?

We proberen de verkeersoverlast zoveel mogelijk tot een minimum te herleiden en zetten volop in op de mogelijkheden die de nabijheid van de Schelde geeft op vlak van transport.