Kunnen jullie al meer info geven over de nieuwe invulling van de site?

Recent werden de terreinen van de oude Bekaertsite verkocht aan een consortium van projectontwikkelaars. De bedoeling is om van deze verloederde, ontoegankelijke en verharde site een nieuwe, groene en duurzame woonwijk aan de Schelde te maken.