Komt er extra verkeer in de Steenbakkerij- en Callebeekstraat? Waar ligt de ontsluitingsweg juist? Komt deze naast Hemixveer te liggen?

Voor de saneringswerken is momenteel geen transport voorzien langs de Steenbakkerij- of Callebeekstraat. Indien dit zou wijzigen zal dit in nauw overleg gebeuren met de gemeente Hemiksem.