Jullie omschrijven jullie zelf als “groen woonproject” maar gaan dan wel bomen kappen. Is dat niet tegenstrijdig?

Vandaag zijn we gestart met de voorbereidende werken voor de herontwikkeling van de volledige Oude Bekaertsite. Dit is een noodzakelijke stap om de saneringswerken aan het terrein te kunnen aanvatten. Het beperkte groen dat de huidige betonvlakte omzoomt, ruimt baan voor een perceel van 5.000 vierkante meter – ongeveer het formaat van een voetbalveld – vol nieuwe bomen. De aanplanting daarvan zal tijdens het plantseizoen van 2023 gebeuren. Later wordt deze zone uitgebreid tot een park van ruim 8 hectare.