Is het wel verantwoord om te gaan bouwen op deze zwaar vervuilde grond? Hier gaan tenslotte heel wat gezinnen komen wonen.

De sanering van de bodem van deze site is een complex, gefaseerd proces dat tot in de kleinste details wordt voorbereid en onderhevig is aan de strengste veiligheidsprotocollen. De sanering wordt voortdurend gemonitord en verloopt op een duurzame en veilige manier die geen enkele ruimte laat voor risico’s. Integendeel, de huidige slechte toestand van de bodem wordt omgebogen naar een duurzaam leefklimaat voor bewoners en omwonenden. Nadat de sanering is afgerond, is de vervuiling volledig ingekapseld en is er geen risico meer voor verspreiding van de verontreiniging of contact met bewoners.