Is het grondwater nog veilig? Is dit ook niet vervuild?

Het grondwater is lokaal verontreinigd door uitloging van zware metalen uit de bodem en door morsen van zuren. Vandaag is er reeds een waterzuiveringsinstallatie actief die er voor zorgt dat het regenwater dat in de grond terechtkomt gezuiverd wordt, alvorens het de site verlaat richting de Schelde. Deze waterzuivering wordt streng gemonitord en zal in dienst blijven tot de sanering en de volledige inkapseling en afsluiting van de aanwezige bodemverontreiniging volledig afgerond zijn. Het verontreinigd water bevindt zich enkel binnen de oude kleiput en dus is er geen risico voor buurtbewoners of verdere verspreiding richting aanliggende percelen. Van zodra de sarcofaag gerealiseerd is, kan het regenwater geen contact meer maken met de verontreinigde grond en dus ook niet vervuild worden.