Hoeveel groen komt er op de site?

Minstens 11 hectare – 47% van de totale oppervlakte – wordt ingericht als publieke groene ruimte. Er komt onder meer een centrale parkzone en een reeks dwarsverbindingen, de parkdreven zodat je makkelijk zal kunnen wandelen of fietsen van de Heuvelstraat tot aan de Schelde.  Centraal doorheen het gebied loopt een ecologische parkzone (het Coulissenpark) van ruim honderd meter breed. Dit zal aangelegd worden als een landschap van greppels en bolle akkers, met afwisseling van open en beboste zones, dat tal van ecosysteemdiensten biedt aan de omgeving. De nieuwe buurt wordt een groene schakel tussen het Callebeekpark, Park Den Akker, het Saunierpark en het Abdijpark waardoor al deze groenzones op termijn verbonden zullen worden met elkaar voor voetgangers. Zo wordt de nieuwe Bekaertsite voor de Hemiksemenaar ook een aantrekkelijke omgeving om te wandelen, te ontspannen en te genieten van de groene omgeving.