Hoe wordt de overlast van de werken op de buurt beperkt?

De bouwheer legt strenge eisen op aan de uitvoerder van de saneringswerken om de overlast op de buurt te minimaliseren. Een aantal voorbeelden zijn het maximaliseren van transport langs de waterweg om de rondliggende straten zo weinig mogelijk te belasten. Indien er transport over de weg gebeurt, worden deze zoveel mogelijk verspreid en wordt de orde en netheid van de straten opgevolgd. Verder is er ook een nauwe communicatie met het schepencollege, omgevingsambtenaar en de milieuraad met betrekking tot de te nemen maatregelen.