Hoe kunnen er bomen groeien op de sarcofaag? Gaan deze de kleilaag niet kapotmaken met hun wortels?

Bovenop de voorziene afdek, zal een bijkomende leeflaag (grondpakket) voor bomen worden voorzien. Bij de bepaling van het type bomen die aangeplant worden, zal rekening gehouden worden met de aanwezige ruimte, zodat ondiep wortelende bomen gekozen worden die de ondoorlatende laag niet beschadigen.