Hoe gaan jullie de zwaar vervuilde bodem juist saneren?

Er wordt ondergronds een volledig afgesloten en waterdichte sarcofaag gecreëerd met een ondoorlatende wand rond de vervuilde grond. Hierdoor wordt de aanwezige bodem- en grondwaterverontreiniging compleet en hermetisch ingekapseld. Het terrein zal na het bouwen van de sarcofaag opgehoogd worden met een extra grondlaag van gemiddeld drie meter. Zo is rechtstreeks contact met de verontreinigde bodem uitgesloten. Deze werkwijze laat dan ook toe om opnieuw een gezonde leefomgeving te creëren voor permanente bewoning.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.