De herontwikkeling van de Bekaertsite is een zeer groot project. Zal het project gefaseerd worden?

Volgens de voorschriften van het RUP Hoge Weg zal de realisatie van de woonontwikkeling gefaseerd gebeuren, van noord naar zuid volgend op de saneringswerken. In samenspraak met de gemeente Hemiksem wordt ervoor gekozen om in deze aanvraag nog niet de gehele Bekaertsite te verkavelen. De aanvraag beperkt zich nu tot het verkavelen van de noordelijke bouwvelden in loten bestemd voor ééngezinswoningen en appartementen. 

De aanvraag omvat meteen ook de aanleg van het centrale parkgebied en de parkdreven bestemd voor lokaal verkeer, voetgangers en fietsers. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de gebouwen voor Fase 1 zal pas gebeuren nadat de verkavelingsvergunning is verleend.