Werken aan oude Bekaertsite
starten op 7 februari

Binnenkort gaan de voorbereidende werken aan de Oude Bekaertsite van start, in navolging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg dat opgemaakt werd door de gemeente Hemiksem. In een eerste fase moeten daarvoor een aanzienlijk aantal bomen worden verwijderd. Dat is een noodzakelijke stap om de saneringswerken aan het terrein te kunnen aanvatten. Het rooien van de bomen start op 7 februari 2022 en zal een drietal weken duren.

Van industrieterrein naar leefbaar groen

Voor elke boom die gerooid wordt, komt er een nieuwe in de plaats, en méér. Het beperkte groen dat de huidige betonvlakte omzoomt, ruimt baan voor een perceel van 5.000 vierkante meter – ongeveer het formaat van een voetbalveld – vol nieuwe bomen. De aanplanting daarvan zal volgend jaar tijdens het plantseizoen gebeuren. Later wordt deze zone uitgebreid tot een park van ruim 8 hectare. Zo wordt de oude, verharde industriesite getransformeerd tot groene long aan de Schelde en komt er heel wat kwalitatieve ruimte bij voor alle inwoners van Hemiksem.

Open dialoog

De nieuwe eigenaars van de Oude Bekaertsite – Compagnie Het Zoute, Novus en Odebrecht – hechten veel belang aan een open dialoog met de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbende partijen. Via de website kan iedereen met vragen contact opnemen met het projectteam. Er komt een infomoment over de werken, waarvoor belangstellenden zich nu al kunnen registreren. Nieuws over het verdere verloop van de werken wordt gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief.