Verkavelingsvergunning is aangevraagd

Hemiksem

De verkavelingsvergunning is de volgende stap in de herontwikkeling van de Oude Bekaertsite. Wij, het consortium Park Aan De Stroom (bestaande uit de ontwikkelaars Compagnie Het Zoute, Odebrecht en Novus) hebben zopas de verkavelingsvergunning voor de site aangevraagd.

Waar gaat de aanvraag juist over?

De aanvraag omvat de omgevingsvergunning voor de verkaveling van een deel van de gronden en de aanleg van het centrale parkgebied (het Coulissenpark), de parkdreven en ontsluitingswegen.
De parkdreven zullen de nieuwe verbinding vormen tussen de Heuvelstraat en de Schelde.

Wat betekent deze verkavelingsvergunning nu voor jou?

Dit is de eerste stap in de herontwikkeling van de site naar een nieuwe duurzame, aangename en dynamische woonbuurt. Op termijn zal de oude Bekaertsite transformeren van een verlaten industriezone naar één van de meest groene en duurzame woonwijken aan de Schelde.
Vol leven en groen.

“De herontwikkeling van de site is een enorme kans om een nieuw uitgestrekt park te geven aan de Hemiksemnaar. Het centrale Coulissenpark wordt een groen landschap van greppels, bolle akkers en open en beboste zones waar verschillende ecosystemen hun thuis zullen vinden. Op die manier creëren we op het terrein zowel voor de toekomstige bewoners als de huidige buurtbewoners een meerwaarde ten opzichte van de huidige toestand. Op termijn zal deze plek hét groene hart van Hemiksem voor recreatie en ontmoeting vormen.”

Consortium Park Aan De Stroom

 

 

Hemiksem

Impressie van het Coulissenpark, zicht vanuit het park richting de Sint-Bernardusabdij

 

De herontwikkeling van de Bekaertsite is een zeer groot project. Zal het project gefaseerd worden?

Volgens de voorschriften van het RUP Hoge Weg zal de realisatie van de woonontwikkeling gefaseerd gebeuren, van noord naar zuid volgend de saneringswerken. In samenspraak met de gemeente Hemiksem wordt ervoor gekozen om in deze verkavelingsaanvraag nog niet de gehele Bekaertsite te verkavelen. Deze aanvraag beperkt zich tot het verkavelen van de noordelijke bouwvelden in loten bestemd voor ééngezinswoningen en appartementen.

De aanvraag omvat tevens de aanleg van het centrale parkgebied en de parkdreven bestemd voor lokaal verkeer, voetgangers en fietsers.

De realisatie van de woonontwikkeling zal zodoende gefaseerd worden met bijhorende monitoring van de verkeerssituatie.

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de gebouwen voor Fase I zal pas gebeuren nadat de verkavelingsvergunning is verleend (voorzien zomer ’24).

 

Wat is de status van de bouwplannen in relatie tot de verkavelingsvergunning?

Deze aanvraag voor de verkavelingsvergunning staat los van de bouwplannen. Vandaag kunnen we dus nog geen informatie geven over architectuur, de typeplannen van de woningen,… Dat komt pas aan bod in een volgende fase wanneer we de omgevingsvergunning voor de gebouwen aanvragen. Achter de schermen wordt er wel al volop gewerkt aan deze bouwplannen. Eens deze concreet zijn, zal er een infomarkt georganiseerd worden waarop deze plannen zullen toegelicht worden.

 

Hoe ziet de voorlopige timing er nu uit?

  • Februari 2024: aanvraag verkavelingsvergunning
  • Maart ’24 – April ’24: openbaar onderzoek
  • Zomer 2024: oplevering sanering fase 1
  • Zomer 2024: aanvraag omgevingsvergunning gebouwen fase 1
  • Najaar 2024: oplevering sanering fase 2 en 3
  • Voorjaar 2025: start aanleg infra en park fase 1
  • Voorjaar 2025: start verkoop Fase 1
  • Zomer 2025: start bouw woningen fase 1
  • Najaar 2027: oplevering woningen fase 1

 

Benieuwd naar de volgende stappen? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, of schrijf je hier in op de nieuwsbrief.