Saneringswerken Oude Bekaertsite Hemiksem gestart

Hemiksem - Werken aan de oude Bekaertsite

Eerste stap in transformatie naar groene, duurzame woonwijk

De langverwachte saneringswerken van de Oude Bekaertsite in Hemiksem zijn zopas van start gegaan. Die zijn noodzakelijk om het terrein klaar te maken voor de ontwikkeling van één van de meest groene en duurzame woonwijken aan de Schelde. De saneringswerken zullen ongeveer anderhalf jaar duren. De buurtbewoners worden tijdens een infomoment uitvoerig geïnformeerd over de aanpak van de bodemsanering. “Een noodzakelijke stap naar een betere leefomgeving”, luidt het.

Historische bodemverontreiniging

Door haar industriële verleden heeft de Oude Bekaertsite overwegend te kampen met historische bodemverontreiniging. In de voormalige steenbakkerijen werd natuurlijke klei ontgonnen om bakstenen, tegels, enz. mee te bakken. Nadien hebben andere industrieën zich op de terreinen gevestigd en deze opgehoogd met o.a. puin, grond en afvalmaterialen. De saneringswerken worden uitgevoerd door de gespecialiseerde bedrijven DEME Environmental en Aertssen Infra.

“De sanering van de bodem is een complex proces dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Onze specialisten hebben alles tot in de kleinste details voorbereid en de hele operatie is onderhevig aan de strengste veiligheidsprotocollen. Deze aanpak laat geen enkele ruimte voor gezondheidsrisico’s. Integendeel, de sanering houdt in dat we elk potentieel rechtstreeks contact van toekomstige bewoners met bodem- of grondwaterverontreiniging volledig uitsluiten.” Dirk Ponnet, algemeen directeur DEME Environmental

Sarcofaag

Om het terrein klaar te maken voor een nieuwe toekomst nemen de grondeigenaars van de Bekaertsite geen enkel risico en wordt elke stap minutieus gemonitord. Concreet wordt er ondergronds een volledig afgesloten en waterdichte sarcofaag gecreëerd rond de bestaande vervuilde grond. Hierdoor wordt de huidige bodemverontreiniging compleet en hermetisch ingekapseld. Nadien wordt het terrein ook nog extra opgehoogd met gemiddeld drie meter als bijkomende beschermlaag.

“We verzegelen de vervuilde grond in een sarcofaag met een dikke ondoorlatende wand en dekken daarna alles af met een ondoorlaatbare kleilaag. Dat betekent dat er geen water in of uit kan. Op deze manier wordt de verontreinigde grond volledig geïsoleerd van de omgeving en  buigen we de huidige toestand van de bodem om naar een aangenaam en veilig leefklimaat voor bewoners en omwonenden.” Dirk Ponnet, algemeen directeur DEME Environmental

Tijdens de infovergadering krijgen de buurtbewoners heel wat informatie over de saneringswerken. Alle details van de werken worden besproken en grondig toegelicht, met veel ruimte voor vragen. De open communicatie kadert ook binnen de intentie van de nieuwe eigenaars om omwonenden op de hoogte te houden van elke stap in het ontwikkelingsproces.

Ambitieuze toekomst

Eind 2020 werden de terreinen van de Oude Bekaertsite in Hemiksem verkocht aan een consortium van projectontwikkelaars. Het gaat hierbij om Compagnie Het Zoute, Novus en Odebrecht. Deze saneringswerken, die samen met de OVAM worden uitgevoerd, zijn een eerste cruciale stap in de herontwikkeling van de volledige site die kadert in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg dat werd opgemaakt door de gemeente Hemiksem. Een duurzame en veilige bodemsanering is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe groene woonsite en een veilig leefklimaat voor iedereen.

“Binnenkort starten we met de sanering van deze site. Deze noodzakelijke stap laat ons toe om de terreinen klaar te maken voor een bijzonder fraaie en ambitieuze toekomst. De uitvoering van deze werken past volledig in het kwalitatief, autoluw en duurzaam woonproject dat we hebben vooropgesteld. Vol leven en vol groen. We zijn alvast klaar om deze volgende stap te nemen.” Nieuwe grondeigenaars Bekaertsite

Hemiksem - Werken aan de oude Bekaertsite