Stand van zaken sanering

De saneringswerken op de Bekaertsite zijn volop aan de gang. In dit nieuwsbericht lichten we de recente werken toe en werpen we een vooruitblik op de komende stappen in het proces.

In het najaar van 2023 werd aan de site een tijdelijke laad- en loskade gebouwd. Om de impact van het werftransport op de lokale wegen maximaal te beperken, wordt de aanvoer van materialen zoveel mogelijk per schip georganiseerd. Om de kruising met de fietsers en voetgangers langs de Scheldeboorden veilig te laten verlopen werd er een fietstunnel gebouwd.

 


Fietstunnel langs de Scheldeboorden

Verder is er een weinig doorlatende verticale wand geplaatst rondom de site. Deze sluit aan tot in de Boomse klei en zorgt voor de verticale inkapseling van het terrein. In het najaar werd tevens in de noordwestelijke hoek van het terrein alle verontreinigde materiaal afgegraven tot de Boomse klei en vervangen door propere aanvulgrond.

De komende maanden wordt het terrein geprofileerd en worden de verschillende beschermingslagen aangebracht. Dit zijn een kleilaag, drainagelaag en daar bovenop een grondlaag. De materialen die daarvoor nodig zijn worden gespreid in de tijd aangevoerd. Een deel van de klei en de grond ligt reeds op de site gestockeerd om binnenkort te worden toegepast. De klei wordt aangevoerd per schip via de Schelde, deze oplossing zal ervoor zorgen dat we op het einde van de saneringswerken in totaal het verkeer van zo’n 50.000 vrachtwagens uitsparen.

 

Aanvoeren van klei per schip via de Schelde

 

In het voorjaar staat ook een breekcampagne gepland om opgebroken materialen te verwerken tot puingranulaten, die worden gebruikt voor de aanleg van de drainagelaag.

Het einde van de saneringswerken is voorzien in het najaar van 2024. Om de aanleg van het park te versnellen, zal een eerste fase van de saneringswerken reeds in de zomer van 2024 worden voltooid.

Benieuwd naar de volgende stappen? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, of schrijf je hier in op de nieuwsbrief.