Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt duurzaam waterbeheer op de Oude Bekaertsite

De voormalige fabrieksterreinen van Bekaert in Hemiksem ondergaan binnenkort een ware transformatie naar een groene woonwijk rond een nieuw landschapspark van 8 ha. De site is historisch verontreinigd en zal daarom eerst grondig gesaneerd worden. Daar bovenop komt een ecologisch landschapspark met een duurzame waterhuishouding  Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan.

Om aan deze watervraag te beantwoorden zal de bestaande regenwaterafvoer uit de nabijgelegen Heuvelstraat afgekoppeld worden van de riolering. Deze wordt samen met het hemelwater van de site de belangrijkste voedingsbron voor het landschapspark en ontlast zo ook de Grote Struisbeek. Een grote landschappelijke buffer en een fijnmazig netwerk van grachten met slimme sturing zullen het water verzamelen, bufferen en herverdelen over de alle groenzones. Aanvullend zullen alle woningen voorzien worden van een grijswaterrecuperatiesysteem.  Deze zorgt voor de recuperatie en zuivering van alle afvalwater van baden, douches, lavabo’s en wasmachines zodat ook de toekomstige bewoners bijdragen aan dit circulair waterverhaal. Op die manier wordt de site voor bewoners en bezoekers een stuk weerbaarder gemaakt tegen zowel waterschaarste als wateroverlast.

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Voor dit innovatieve project werd er een samenwerking opgezet tussen het consortium Park Aan De Stroom (bestaande uit Compagnie Het Zoute, Odebrecht en Novus), Aquafin en de Gemeente Hemiksem. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Het consortium Park aan de Stroom ziet de toekenning van deze subsidie ook als ultieme erkenning van de juiste en innovatieve aanpak om deze site tot duurzame woonwijk te transformere

Benieuwd naar de volgende stappen? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website, of schrijf je in op de nieuwsbrief.